Obchodné podmienky serveru prekup.sk

1. Základné pojmy

 

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom služby je:
Anna Scharfová - ASCHA
Zbehy 311, 951 42 Zbehy, Slovensko
IČO: 41385977, DIČ: 1073801234, IČ DPH: nie je platca DPH
Zapísaná: v živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica, číslo ŽR: 620-23142

Portál – www.prekup.sk

Služba - internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.prekup.sk. Služba poskytuje svojim Používateľom prístup k inzerátom 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ

 – osoby a firmy, ktoré pomocou softwarového vybavenia a počítačového zariadenia využívajú služby sprístupnené prevádzkovateľom na webovej stránke.

– občan, fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva službu na inzerovanie ponúkanú prevádzkovateľom na www.prekup.sk.

 

 2. Základné podmienky

Prevádzkovateľ portálu www.prekup.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portalu www.prekup.sk.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez oznámenia a súhlasu používateľov upravovať alebo inovovať služby portálu.

Prevádzkovateľ inzertného portálu si vyhradzuje právo na odstránenia inzercie alebo prehodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie bez ohľadu na aktiváciu spoplatnených doplnkových služieb.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia používateľovi. 

 3. Registrácia a prihlásenie použivateľa

Využívanie služieb portálu www.prekup.sk nie je podmienené registráciou. Pri registrácii sú používateľovi poskytnuté ďalšie možnosti správy inzerátov.

Používatelia ktorý nie su registrovaní majú  možnosť pridávať inzeráty. Svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a prístupového hesla k inzerátu.

Registrovaní používatelia môžu vo svojom účte pridávať, editovať inzeráty a využívať služby Moja inzercia a Balíky služieb.

Údaje pri registrácii a ďalšie informačné údaje o vás podliehajú pod ochranu súkromia. Tým že služby inzercie používate, zároveň súhlasíte s ich používaním aj zhromažďovaním.

Zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte nenesie prevádzkovateľ vtedy, ak sa ich zmocní tretia osoba nelegálnym spôsobom.

Súhlasíte, že okamžite upozorníte prevádzkovateľa na nepovolené používanie vášho účtu alebo hesla alebo na iné porušenie bezpečnosti.

Používateľ prehlasuje že poskytuje: pravdivé, presné, platné a kompletné informácie o sebe, ktoré si vyžaduje registračný formulár .

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi bez udania dôvodu.

 

4. Pravidlá inzercie

 

Služby portálu sú spoplatnené.

Spoplatnené sú služby (zvýhodnené inzeráty) a pridávanie inzerátov do kategórie všetkých kategórií a ich podkategórií. Zverejnenie inzerátu v kategóriách a ich podkategóriách je spoplatnený aktivačným poplatkom  1,5€.

Využívanie inzertných služieb www.prekup.sk je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Využívanie doplnkových služieb je nad rámec  základných inzertných služieb.

Inzerát pridaný na portál bude bezplatne zverejnený po dobu 6 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude používateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu.

Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 100.

Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou prevádzkovateľa, ktorý kontroluje dodržiavanie podmienok inzercie.

Používateľa sa zaväzuje pri porušení podmienok inzercie, že zaplatí zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát; zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).  

 

 

5. Podmienky pridávania inzerátov

Používateľ prehlasuje, že pri vkladaní inzerátu poskytuje: pravdivé, presné, platné a kompletné informácie o sebe,

Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo zmazať všetky inzeráty ktoré porušujú nasledovné podmienky pridávania inzerátov:

 

Na portály www.prekup.sk je preto prísne zakázané:

 

- pridávať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním a porušujú zákony SR

- pridávať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvodu kupujúceho (napr. poslať zálohu vopred ) prip.bez zjavného obsahu (napr.Chceš si zarobiť 1000€ viac info cez mail)

- pridávať inzeráty v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku

- pridávať inzeráty, kde je viac tovarov v jednom inzeráte  (tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne = 1 produkt, to je po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti). napr. Autobazár môže inzerovať iba konkrétne vozidlo a nie svoje služby a firmu ako celok

- pridávať inzeráty, ktoré sú v rozpore s národnostnou, rasovou, náboženskou alebo inou diskrimináciou

- pridávať inzeráty o nelegálnych akciách prip. vyzývajú k násilu

- pridávať inzeráty kde používateľ inzeruje svoju činnosť (služby a firmu ako celok ) t.j. napr.realitná kancelária al.autobazár nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, Vaše vozidlo), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť príp.vozidlo a pod.

- inzerovať kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty

- inzerovať propagáciu a predaj liekov, cigariet, alkoholu, pohonných hmôt a drog

- inzerovať erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky (kategória zoznámenia slúži na vážne zoznámenia dvoch ľudí )

- inzerovať bločky, faktúry, doklady, technické preukazy a pod.

- pridávať inzeráty, ktoré ponúkajú na predaj falzifikáty, napodobeniny a repliky luxusných tovarov (napríklad Louis Vuitton, Prada, Rolex, G.Armani, Guess atd.)

- pridávať inzeráty, ktoré obsahujú v texte inzerátu názvy firiem a www adresy

- pridávať inzeráty, ktoré obsahujú v priložených fotografiách textové informácie, cenníky, www adresy, logá iných inzertných portálov, alebo URL adresy na nich 

- pridávať inzeráty, ktoré smerujú k obsahu chudnite alebo práca na doma príp.bezpracné a ľahké zárobky alebo práca kde podmienkou je poplatok dopredu a pod.

- pridávať inzeráty, ktoré  obsahujú predaj výrobkov firiem Avon, Herbalife, Oriflame, LR a pod.

- inzerovať podvodné ponuky s telefonickým kontaktom na spoplatnenú linku 0800, 0850 a pod.

- pridávať inzeráty, ktoré majú znaky čiernej mágie,  jasnovidectva, telepatie, veštenia, výkladu z kariet, numerológie, horoskopy, alternatívna medicína, ľudové liečiteľstvo a pod.

- pridávať inzeráty do iných kategórií, než kam patria, tieto inzeráty sú následne mazané (prípadne presunuté prevádzkovateľom).

- pridávanie orámovaných alebo inak zvýrazňovaných obrázkov, čím by sa inzerát jasne odlišoval od ostatných a tým by bol zvýhodnený na úkor ostatných.

- mazať a následne pridávať rovnaký inzerát za účelom zobrazovania sa v najnovších ponukách. Toto akceptujeme až po dobe 3-och týždňoch.

 

 

6. Doplnkové služby (zvýhodnenie inzerátu)

 

Doplnkové spoplatnené služby môžu využívať občania, fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb portálu www.prekup.sk.

Medzi doplnkové spoplatnené služby patria služby pre zvýhodnenie inzerátu. Všetky typy spoplatnených služieb je možné medzi sebou kombinovať.

 

Možnosti zvýhodnenia inzerátov:

 

a)     TOP pozícia – táto služba zabezpečuje posun inzerátu na prvé pozície vo svojej kategórii. Každé topovanie posúva inzerát o 7 dní dopredu od dátumu topovania inzerátu.

b)     Zvýraznené písmo - táto služba inzerátu zabezpečuje, že text (nadpis, popis, mesto, cena a dátum) je vyznačený tučným písmom.

c)     Rámček - táto služba inzerátu zabezpečuje, že inzerát bude publikovaný so zvýrazneným rámčekom a to po obvode obrázka a samotného inzerátu.

d)     Podfarbenie pozadia - táto služba inzerátu zabezpečuje, že inzerát bude publikovaný so zvýrazneným pozadím.

 

Každý inzerát bude zvýhodnený po objednaní a zaplatení služby okamžite.

 

7. Spôsob platby

 

Za objednané služby môže používateľ zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

 

a)     Zaslaním SMS správy - túto možnosť môžu využívať registrovaní aj neregistrovaní používatelia. Unikátny kód zo stránky Platbamobilom.sk  zašlete SMS správou na skrátené číslo 8866. Po úspešnom prijatí kódu prebehne platba. (operátori Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a O2 Slovakia).

 

b)    Online cez Paypal – túto možnosť môžu využívať registrovaní aj neregistrovaní používatelia. Ide o rychlejší a bezpečnější online spôsob platby (nevyžaduje nutnosť vlastníctva platobnej karty).

 

c)     Použitím vopred zakúpeného kreditu - túto možnosť môžu využívať len registrovaní používatelia. Kredit je možné si zakúpiť všetkými ponúkanými spôsobmi platby. Kredit je potom možné akýmkoľvek spôsobom využívať na zvýhodňovanie inzerátov alebo iných spoplatnených služieb.

 

 

8. Cenník služieb

 

Prehľad cien spoplatnených služieb pri zvýhodnení inzerátov.

 

a)     TOP pozícia                 1,5€ na 7 dní  alebo  15 kreditov na 7 dní

b)     Zvýraznené písmo      1,5€ na 7 dní  alebo  15 kreditov na 7 dní

c)     Rámček                        1,5€ na 7 dní  alebo  15 kreditov na 7 dní

d)     Podfarbenie pozadia   1,5€ na 7 dní alebo   15 kreditov na 7 dní

 

Spoplatnené je pridávanie inzerátov do všetkých kategórií a ich podkategórií.
Zverejnenie inzerátu vo všetkých kategóriách a ich podkategóriach je spoplatnené aktivačným poplatkom 1,5€.

 

 

Všetky ceny sú uvádzané s DPH

                                                               

9. Zakúpenie kreditu

 

Zakúpenie kreditu sa zrealizuje v prihlasovacom konte používateľa keďže ide o zvýhodnený balík služieb a to zvolením požadovanej výšky kreditu a zvolením spôsobu platby.

Úhrada za kúpu kreditu sa dá vykonať všetkými ponúkanými spôsobmi platby.

Kredity budú používateľovi prirátane po zaplatení okamžite.

Zakúpený a nespotrebovaný kredit sa nevracia (napr.pri zrušení používateľského konta a pod.).

 

Ceny  za množstvo zakúpeného kreditu sú nasledovné:

 

  60 kreditov =   5€  (ušetríte 1€)

120 kreditov = 10€  (ušetríte 2€)

180 kreditov = 15€  (ušetríte 3€)

 

Všetky ceny sú uvádzané s DPH

 

10. Zrušenie spoplatnených služieb

 

Ak má používateľ objednané platené služby, je možnosť ich stornovať pred ich uhradením.

Ak používateľ zaplatil za zvýhodnenie inzerátu,  zvýhodnenie nie je možné pozastaviť ani stornovať.

Ak používateľ pozastaví alebo zruší inzerát, doba zvýhodnenia inzerátu plynie naďalej. Používateľ v tomto prípade nemá právo na vrátenie peňazí ani kreditov ktoré uhradil za zvýhodnenie inzerátu.

Ak používateľ zruší svoje používateľské konto a má aktivované nejaké platené služby, používateľ v tomto prípade nemá právo na vrátenie peňazí ani kreditov.

Ak používateľ za objednanú službu nezaplatí, služba nebude aktivovaná.

 

                                                               

11. Reklamačný poriadok

 

V prípade záujmu o reklamáciu je používateľ povinný písomne kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

Prevádzkovateľ portálu www.prekup.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

 

12. Záverečné ustanovenia

 

Podmienky inzerovania na portáli www.prekup.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia.

Používateľ a prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť.